Chợ Tốt
Tin bán chuyên đăng 2 tháng trước

Cục nguồn Adrapter 12V chui to(0.5A, 1A, 1.5A, 2A)

15.000 đđ   

Còn sử dụng rất tốt 12V=0,5A...bán 15k 12V=1A...bán 20k 12V=2A...bán 30k 12V=1,5A...bán 25k Kiểm tra trước khi mua Ai cần alô,nhắn tin chợ tốt cho mình

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng (chưa sửa chữa)
Loại phụ kiện
Loại phụ kiện: Khác
Thiết bị
Thiết bị: Khác