Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng 2 tháng trước

ko còn nhu cầu sử dụng

250.000 đđ   

Kèm chuột Kết nối chung bằng 1 đầu usb Sử dụng pin tiểu Bàn phím giả cơ

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng (chưa sửa chữa)
Loại phụ kiện
Loại phụ kiện: Phụ kiện máy tính
Thiết bị
Thiết bị: Bàn phím