Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng 2 tháng trước

Bán màn hình máy tính dell 24 in

1.600.000 đđ   

Màn cũ theo thời gian Màn hiển thị đẹp nét Chơi game xem phim đều đã con mắt

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng (chưa sửa chữa)
Loại phụ kiện
Loại phụ kiện: Phụ kiện máy tính
Thiết bị
Thiết bị: Màn hình