Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng 2 tháng trước

nâng cấp dư phim fuhem G78L và tản jonbo

400.000 đđ   

Nâng cấp dư để lại a e nào cần 400 cho all Hàng còn sài mượt vừa tháo máy ra Test tại nhà

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng (chưa sửa chữa)
Loại phụ kiện
Loại phụ kiện: Phụ kiện máy tính
Thiết bị
Thiết bị: Bàn phím