Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng 2 tháng trước

Màn hình Samsung

4.000.000 đđ   

Do nhu cầu nâng cấp nên cần bán. Đang sử dụng bình thường, bạn nào quan tâm lại nhà test trực tiếp.

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng (chưa sửa chữa)
Loại phụ kiện
Loại phụ kiện: Phụ kiện máy tính
Thiết bị
Thiết bị: Màn hình