Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng 2 tháng trước

bán phím cơ rocal vulcan pro

1.300.000 đđ   

Hàng sách tay từ nhật về Đã qua sử đụng được 6 tháng Bàn phím còn mới Trải nghiệm tốt

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng (chưa sửa chữa)
Loại phụ kiện
Loại phụ kiện: Phụ kiện máy tính
Thiết bị
Thiết bị: Bàn phím