Chợ Tốt
Tin bán chuyên đăng 2 tháng trước

Tản nhiệt laptop

50.000 đđ   

Hàng cũ không dùng cần bán lại . . .

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng (chưa sửa chữa)
Loại phụ kiện
Loại phụ kiện: Phụ kiện máy tính
Thiết bị
Thiết bị: Khác