Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng 2 tháng trước

tai nghe Bluetooth

120.000 đđ   

Được tặng tai nghe lu tốt nghe rõ bình thường rất tốt chia lại cho những ai cần dùng

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng (chưa sửa chữa)
Loại phụ kiện
Loại phụ kiện: Phụ kiện điện thoại
Thiết bị
Thiết bị: Khác