Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng 15 giờ trước

Vòng trầm hương thiên nhiên núi chìm nước

8.000.000 đđ   

Vòng trầm hương nguyên nhánh không chế tác. khai thác từ núi. Là loại tích trầm lâu năm chìm nước từng hạt.mùi thơm ngọt. Anh em xem hình từng hạt là đủ hiểu độ chất. Sưu tầm chơi nay không chơi nên để lại.

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng
Loại sản phẩm
Loại sản phẩm: Cả nam và nữ