Chợ Tốt
Tin bán chuyên đăng hôm qua

Sát Nách NBA 99% 60-70kg

300.000 đđ   

Thể thao sát nách NBA 60-70kg. N49/D74. Rất đẹp. Thiết kế lưới thông thoáng. 99%. Giá 300k

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng