logo
logo
Tin cá nhân đăng 2 tuần trước

Xả kho hàng tồn còn 1-2c/mỗi mẫu. Sale từ 40-60%

70.000 đđ   

- hàng tồn mỗi mẫu chỉ có 1-2c - sale 40-60%/ mẫu - lấy hết giá giảm mạnh

Tình trạng
Tình trạng: Mới
Loại sản phẩm
Loại sản phẩm: Đồ nữ