logo
logo
Tin cá nhân đăng 2 tuần trước

Bộ đôi sách ôn văn và toán( thực tế)

199.000 đđ   

Cả hai cuốn đều trong tình trạng nguyên ven Cuốn văn tổng hợp các dạng đề trong thi tuyển sinh Cuốn toán có các dạng toán thực tế và công thức rất sát với đề thi tuyển sinh

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng