logo
logo
Tin bán chuyên đăng 2 tuần trước

Xông trầm như ý

1.800.000 đđ   

Xông trầm như ý bằng đồng cân nặng như hình , dùng để xông trầm hương trong nhà rất phong thủy

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng
Loại sản phẩm
Loại sản phẩm: Sở thích khác