logo
logo
Tin cá nhân đăng 2 tháng trước

gPD win 4 fullbox đẹp keng bán hay gl đt

10.400.000 đđ   

Như tiêu đề mình dư em GPD 4 chuyên game bán hay gl đt ngang tầm fullbox đẹp keng nha

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng
Loại sản phẩm
Loại sản phẩm: Thiết bị chơi game