logo
logo
Tin cá nhân đăng 1 tuần trước

cá la hán

1.500.000 đđ   

Không có time chăm để lại cho ai ACE nào cần. Cá rất khoẻ mạnh Sdt *** Nhìn ngoài rất đẹp.Khu vực huyện tuy phong. Tỉnh bình thuận,Cám ơn chợ tốt duyệt

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Cá Cảnh