logo
logo
Tin cá nhân đăng 12 giờ trước

Koi red ear full thuần chủng-làm giống-gia tốt.

35.000 đđ   

Koi red ear RB 120k/cặp Koi red ear rb tay boi buom 130k/ cặp *koi red ear 35k/cặp Koi super red full RB150k/cặp Koi red ear(super red) full 130k/cặp Koi gen 8k/cặp

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Cá Cảnh