Chợ Tốt
Tin bán chuyên đăng hôm qua

xả 2 cặp martin 3 tấc bãi cuối để trả cửa hàng

7.200.000 đđ   

Marin bãi 3 tấc quá chất . Chuẩn bị trả cửa hàng lên thanh lý nốt 2 cặp cuối cùng. Ae thơ cần liên hệ. Lấy cả 2 cặp là 7.2tr 1 cặp. Lấy 1 cặp là 7.5tr

Nhấn để hiện số: 093142 ***
Nhấn để hiện số: 093142 ***
Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng (chưa sửa chữa)
Thiết bị
Thiết bị: Loa
Hãng
Hãng: Khác