Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng 4 ngày trước

karaoke

1.200.000 đđ   

Can ban bộ karaoke Còn sử dụng được, karaoke ariang

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng (chưa sửa chữa)
Thiết bị
Thiết bị: Karaoke
Hãng
Hãng: Ariang