Chợ Tốt
Tin bán chuyên đăng 2 tuần trước

Bán hộ ông anh Amly NAD 7240PE chơi tốt các loa

3.800.000 đđ   

Bán hộ ông anh Âmly NAD 7240PE đang sài tốt, chất âm.rất hay. Chơi tốt nhiều dòng loa cổ, âu mỹ. Ai mua liên hệ trực tiếp Thanks

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng (chưa sửa chữa)
Thiết bị
Thiết bị: Amply
Hãng
Hãng: Khác