Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng 4 ngày trước

Nhượng lại Mixer Karaoke

900.000 đđ   

Dư dùng, nhượng rẻ lại cho mọi người sử dụng. Hình thức như mới do ít dùng Cám ơn

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng (chưa sửa chữa)
Thiết bị
Thiết bị: Karaoke
Hãng
Hãng: Khác