Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng 2 tuần trước

Tai nghe không dây

30.000 đđ   

Tai nghe không dây 1 bên tai. chân sạc samsung cũ

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng (chưa sửa chữa)
Thiết bị
Thiết bị: Tai nghe
Hãng
Hãng: Khác