Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng 2 tuần trước

Tai nghe không dây

50.000 đđ   

Tai nghe không dây Tai nghe không dây Tai nghe không dây Chân sạc iphone

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng (chưa sửa chữa)
Thiết bị
Thiết bị: Tai nghe
Hãng
Hãng: Apple