Chợ Tốt
Tin bán chuyên đăng 2 tháng trước

( Do Buon ) Ban Tho Go DỔI Moc Cac Kich Thuoc

4.700.000 đđ   

DỔI ☯️ Bàn Thờ Gỗ Dổi Chân 10 Dài 1m55 - Sâu 81 - Cao 1m17 ☯️ Bàn Thờ Gỗ Dổi Chân 10 Dài 1m75 - Sâu 87 - Cao 1m17 ☯️ Bàn Thờ Gỗ Dổi Chân 12 Dài 1m97 - Sâu 97 -Cao 1m17 ☯️ Bàn Thờ Gỗ Dổi Chân 14 Dài 2m17 - Sâu 1m07 - Cao 1m27 ☯️ Sập Thờ Gỗ Dổi Chân 12 Dài 1m87 - Sâu 87 - Cao 1m17 ☯️ Sập Thờ Gỗ Dổi Chân 14 Dài 1m97 - Sâu 97 - Cao 1m17 ☯️ Sập Thờ Gỗ Dổi Chân 16 Dài 1m97 - Sâu 97 - Cao 1m17 ☯️ Sập Thờ Gỗ Dổi Chân 18 Dài 1m97 - Sâu 97 - Cao 1m17 ☯️ Sâp Thờ Gỗ Dổi Chân 20 Dài 1m97 - Sâu 1m07 - Cao 1m17 ☯️ Sập Thờ Gỗ Dổi Chân 22 Dài 2m17 - Sâu 1m07 - Cao 1m17 - ☯️ Sập Thờ Gỗ Dổi Chân 24 Dài 2m17 - Sâu 1m07 - Cao 1m17

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng
Loại sản phẩm
Loại sản phẩm: Khác
Chất liệu
Chất liệu: Gỗ