Chợ Tốt
Tin bán chuyên đăng 2 tháng trước

Kệ sách gỗ thao lao

350.000 đđ   

Bán kệ sách gỗ thao lao xưa. Kích thước 99×16×64cm

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng
Loại sản phẩm
Loại sản phẩm: Tủ
Chất liệu
Chất liệu: Gỗ
Thông tin sử dụng
Thông tin sử dụng: In trên bao bì