Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng 2 tháng trước

Cần mua tủ rượu

50.000 đđ   

Cần mua tủ rượu kích thước 1.5m chiều ngang trở xuống. Ai có không dùng liên hệ. Cám ơn chợ tốt đã đăng tin.

Cần mua
Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng