Chợ Tốt
Tin bán chuyên đăng 4 tháng trước

thanh lý 50 tủ cabinet cửa lùa xuất khẩu

3.200.000 đđ   

Hàng xuất khẩu full thùng , gỗ thông đã được xử lý tẩm sấy

Tình trạng
Tình trạng: Mới
Loại sản phẩm
Loại sản phẩm: Tủ
Thông tin sử dụng
Thông tin sử dụng: In trên bao bì