logo
logo
Tin cá nhân đăng 2 tuần trước

thanh lý tủ bán cơm mặt đá mới đóng được 2 tháng

1.600.000 đđ   

Tủ bán cơm mình tự đóng chắc chắn dày dặn mặt đá mới đóng được 2 tháng

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng
Loại sản phẩm
Loại sản phẩm: Tủ
Chất liệu
Chất liệu: Sắt
Thông tin sử dụng
Thông tin sử dụng: In trên bao bì