Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng 2 tháng trước

Tủ đầu giường

500.000 đđ   

Bán cái tủ đầu giường như hình. 48,5cm*45,5cm. Cao 60cm. Gỗ thịt

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng
Loại sản phẩm
Loại sản phẩm: Tủ
Chất liệu
Chất liệu: Gỗ