Chợ Tốt

Tuyển 02 Huấn Luyện Viên Cá Nhân (Pt)

15.000.000 - 30.000.000 đ/tháng đ

- Làm việc tại phòng tập 5 sao - Hưởng mức lương phụ cấp ưu đãi - Tập luyện miễn phí

Nhấn để hiện số: 032792 ***
Tú Anh
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

- Làm việc tại phòng tập 5 sao - Hưởng mức lương phụ cấp ưu đãi - Tập luyện miễn phí

Nhấn để hiện số: 032792 ***
Tú Anh
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
032792 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »