Chợ Tốt
4Lọc
Toàn quốc
Điện thoại
Apple
iPhone 4
16 GB
Trắng
Giá+
Tình trạng+
Tin có video+
Vận chuyển giao nhận+

Điện Thoại iPhone 4 16GB Trắng Cũ & Mới Giá Siêu Rẻ