Chợ Tốt
3Lọc
Toàn quốc
Điện thoại
Oppo
F11 Pro
Xanh dương
Giá+
Tình trạng+
Dung lượng+
Tin có video+
Vận chuyển giao nhận+