Chợ Tốt
3Lọc
Toàn quốc
Điện thoại
Samsung
Galaxy Note 9
Đen bóng - Jet black
Giá+
Tình trạng+
Dung lượng+
Tin có video+
Vận chuyển giao nhận+