Chợ Tốt

iPhone 12 Pro 512GB Chính Hãng VN/A, Quốc Tế LL/A