Chợ Tốt
2Lọc
Thành phố Vũng Tàu
Điện thoại
Apple
iPhone 6S
Giá+
Tình trạng+
Dung lượng+
Màu sắc+
Vận chuyển giao nhận+