Chợ Tốt
2Lọc
Cần Thơ
Điện thoại
Apple
iPhone 8
Giá+
Tình trạng+
Dung lượng+
Màu sắc+
Vận chuyển giao nhận+