Chợ Tốt
2Lọc
Toàn quốc
Điện thoại
BKAV
Bphone 3
Giá+
Tình trạng+
Dung lượng+
Màu sắc+
Vận chuyển giao nhận+

Xác BKAV Bphone 3 Cũ Còn Màn Hình, Vân Tay Nhạy