Chợ Tốt

Phụ Xe

7.000.000 - 10.000.000 đ (lương khoán) đ

Hiệu Như thanh Thanh hoá 1/2 năm Cấp 2

Nhấn để hiện số: 098604 ***
Ok Hiếu
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Hiệu Như thanh Thanh hoá 1/2 năm Cấp 2

Nhấn để hiện số: 098604 ***
Ok Hiếu
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
098604 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »