Chợ Tốt

Tuyển Cán Bộ Phòng Đào Tạo- Trung Tâm Hỗ Trợ Dn

6.500.000 - 17.300.000 đ/tháng đ

Trường BDCB QL DN- Công ty ĐTC tuyển dụng các vị trí: 1. Kế toán: 01- nữ tuổi từ 25-37. 2. Cán bộ phòng QL đào tạo: 02. Nam nữ tốt nghiệp từ CĐ trở lên. 3. Nhân viên trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp: 3. Nam nữ tuổi từ 23-45. ứng viên sẽ được trao đổi cụ thể veeg CV khi gặp. Địa chỉ email nhận CV: Trinhnh.dtc@gmail.com. hoặc nhắn tin theo số điện thoại, bên đơn vị sẽ liên lạc.

Nhấn để hiện số: 094589 ***
ANH HUY
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Trường BDCB QL DN- Công ty ĐTC tuyển dụng các vị trí: 1. Kế toán: 01- nữ tuổi từ 25-37. 2. Cán bộ phòng QL đào tạo: 02. Nam nữ tốt nghiệp từ CĐ trở lên. 3. Nhân viên trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp: 3. Nam nữ tuổi từ 23-45. ứng viên sẽ được trao đổi cụ thể veeg CV khi gặp. Địa chỉ email nhận CV: Trinhnh.dtc@gmail.com. hoặc nhắn tin theo số điện thoại, bên đơn vị sẽ liên lạc.

Nhấn để hiện số: 094589 ***
ANH HUY
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
094589 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »