Chợ Tốt

Cần Tuyển Thợ Hoặc Phụ Mộc

250.000 - 350.000 đ/ngày đ

làm gỗ tự nhiên k biết được dạy nghề có chỗ ăn ở

Nhấn để hiện số: 097537 ***

làm gỗ tự nhiên k biết được dạy nghề có chỗ ăn ở

Nhấn để hiện số: 097537 ***
097537 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »