Chợ Tốt

Tuyển 1 Pha Chế Và Nấu Trà Sữa Gấp

4.000.000 - 8.000.000 đ/tháng đ

Nấu và pha các loại trà sữa, Biết pha các loại thức uống khác là một lợi thế.

Nhấn để hiện số: 088920 ***
Tuat Doan
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Nấu và pha các loại trà sữa, Biết pha các loại thức uống khác là một lợi thế.

Nhấn để hiện số: 088920 ***
Tuat Doan
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
088920 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »