Chợ Tốt

Chè Mợ Tôn Đich Cần 4 Bạn Phụ Làm Chè

3.000.000 - 5.000.000 đ/tháng đ

Phụ làm chè , bắt lọc quay,đứng bếp Bán chè dọn dẹp

Nhấn để hiện số: 090517 ***

Phụ làm chè , bắt lọc quay,đứng bếp Bán chè dọn dẹp

Nhấn để hiện số: 090517 ***
090517 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »