Chợ Tốt

Tìm Thợ Sơn Nước

1.000 đ/ngày đ

Làm trong thành phố tới tết ai cần liên hệ mìh nha

Nhấn để hiện số: 093220 ***
long
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Làm trong thành phố tới tết ai cần liên hệ mìh nha

Nhấn để hiện số: 093220 ***
long
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
093220 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »