Chợ Tốt

Poodle tiny vàng mơ nhà đẻ

2.700.000 đ đ

Tìm chủ cho em poodle đực chó nhà đẻ yên tâm về sk vàng mơ tiny. Đã tiêm phòng và sổ giun đầy đủ, Bảo hành 2 bệnh parvo care 1 tuần.

Nhấn để hiện số: 083667 ***

Tìm chủ cho em poodle đực chó nhà đẻ yên tâm về sk vàng mơ tiny. Đã tiêm phòng và sổ giun đầy đủ, Bảo hành 2 bệnh parvo care 1 tuần.

Nhấn để hiện số: 083667 ***
083667 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Nên kiểm tra nguồn gốc sản phẩm trước khi mua bán.

Tìm hiểu thêm »

Đi cùng 1 người bạn hiểu biết về sản phẩm khi giao dịch.

Tìm hiểu thêm »