Chợ Tốt

Cần Việc Làm Giao Hàng

4.000.000 - 6.000.000 đ (lương khoán) đ

TÊN: Nguyễn Huy Hoàng TUỔI: 20 Nơi ở thủy lương hương thủy T-T-T Huế

Nhấn để hiện số: 077441 ***

TÊN: Nguyễn Huy Hoàng TUỔI: 20 Nơi ở thủy lương hương thủy T-T-T Huế

Nhấn để hiện số: 077441 ***
077441 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »