Chợ Tốt

Nữ 26T Cần Tìm Việc Làm Việc Nhà Từ Sáng Đến 2h

Từ 3.500.000 đ/tháng đ

Nữ 26t đã có gia đình cần tìm làm giúp việc nhà từ sáng đến 2h chiều

Nhấn để hiện số: 093518 ***
trang
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Nữ 26t đã có gia đình cần tìm làm giúp việc nhà từ sáng đến 2h chiều

Nhấn để hiện số: 093518 ***
trang
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
093518 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »