Chợ Tốt

Vệ Sinh Điều Hoà + Máy Giặt Tại Nhà

150.000 đ/ngày đ

VỆ SINH MÁY GIẶT + Điều Hoà tại nhà ,, giá cả hợp lí

Nhấn để hiện số: 090128 ***
thắng
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

VỆ SINH MÁY GIẶT + Điều Hoà tại nhà ,, giá cả hợp lí

Nhấn để hiện số: 090128 ***
thắng
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
090128 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »