Chợ Tốt

Thanh lý mèo anh lông ngắn

28.000.000 đ đ

Giải tán tụi mèo anh lông ngắn ạ. 1 chocolate cái , cụp ,4 tháng 1 silver cái tơ 9 tháng 1 xám xanh cái tơ 9 tháng 1 bicolor cái tơ, tai cụp , 9 tháng 1 xám xanh cái , 2 lứa 1 xám xanh 3 lứa ( đang chăm con) 1 lilac cái , 2 lứa ( phối với đực Munchkin) 1 đồi mồi, tơ 11 tháng (phối đực Munchkin) 1 chocolate đực, cụp, 2 tuổi, phối sung 1 bangenl đực 17 tháng

Nhấn để hiện số: 093996 ***

Giải tán tụi mèo anh lông ngắn ạ. 1 chocolate cái , cụp ,4 tháng 1 silver cái tơ 9 tháng 1 xám xanh cái tơ 9 tháng 1 bicolor cái tơ, tai cụp , 9 tháng 1 xám xanh cái , 2 lứa 1 xám xanh 3 lứa ( đang chăm con) 1 lilac cái , 2 lứa ( phối với đực Munchkin) 1 đồi mồi, tơ 11 tháng (phối đực Munchkin) 1 chocolate đực, cụp, 2 tuổi, phối sung 1 bangenl đực 17 tháng

Nhấn để hiện số: 093996 ***
093996 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN chuyển tiền trước khi nhận hàng.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN chuyển tiền trước khi nhận hàng.

Tìm hiểu thêm »