Chợ Tốt

Cần Tìm 2 Thợ Xây Nhà

5.000 - 6.000 đ/ngày đ

cần tìm 2 thợ chính xây nhà nhận làm ngày

Nhấn để hiện số: 082222 ***
Hoa Trang
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

cần tìm 2 thợ chính xây nhà nhận làm ngày

Nhấn để hiện số: 082222 ***
Hoa Trang
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
082222 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »