Chợ Tốt

Gà Điều chân vàng (linh tục)

1.200.000 đ đ

Gà Điều chân vàng 1k5 tay ngon xung túc về chơi liền Đặc biệt gà vô tay tục mái suốt Ae chơi chạng này ibox em để biết thêm chi tiếc

Nhấn để hiện số: 036939 ***

Gà Điều chân vàng 1k5 tay ngon xung túc về chơi liền Đặc biệt gà vô tay tục mái suốt Ae chơi chạng này ibox em để biết thêm chi tiếc

Nhấn để hiện số: 036939 ***
036939 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

NÊN gặp mặt trực tiếp kiểm tra hàng trước khi giao dịch.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN chuyển tiền trước khi nhận hàng.

Tìm hiểu thêm »