Chợ Tốt

Cân Việc Lam Cận Tết Qua Tết

10.000.000 - 20.000.000 đ/tháng đ

Nam Cao 1m7 năng 60kg chịu kho muôn làm full time và được bao ở

Nhấn để hiện số: 086687 ***

Nam Cao 1m7 năng 60kg chịu kho muôn làm full time và được bao ở

Nhấn để hiện số: 086687 ***
086687 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »